Jeśli poszukujesz informacji o firmie bazując na numerze SSCC, GRAI, GIAI lub innego Identyfikatora GS1, skorzystaj ze strony zarządzanej przez Global Office: www.gepir.org